کالیبراسیون الک

joomir
۱۴۰۲/۰۳/۰۹

آزمایشگاه آزمون سنج دقیق مجهز به دستگاه VMM برای کالیبراسیون الک ها و سایر اندازه گیری های ابعادی – توانایی […]

عمل آوری بتن

joomir
۱۴۰۲/۰۳/۰۹

عمل آوری فرآیندی است که طی آن هیدراتاسیون مداوم سیمان در حضور آب و گرمای کافی انجام شده و مقاومت […]

دستگاه خم و باز خم میلگرد

joomir
۱۴۰۲/۰۳/۰۹

این دستگاه جهت بررسی اثر خمش بر روی میلگردهای فولادی مورد استفاده قرار می گیرد که برای خم و باز […]

دیتالاگر دما و رطوبت

joomir
۱۴۰۲/۰۳/۰۹

ثبت کننده داده یا دیتالاگر (Data Logger) دستگاهی است که داده های اندازه گیری شده توسط سنسورها را ذخیره میکند. […]