دیتالاگر دما و رطوبت

joomir
۱۴۰۲/۰۳/۰۹

ثبت کننده داده یا دیتالاگر (Data Logger) دستگاهی است که داده های اندازه گیری شده توسط سنسورها را ذخیره میکند. […]