عمل آوری بتن

joomir
۱۴۰۲/۰۳/۰۹

عمل آوری فرآیندی است که طی آن هیدراتاسیون مداوم سیمان در حضور آب و گرمای کافی انجام شده و مقاومت […]